Over speeltuinvereniging Pinkeltje in Wapenveld!

Speeltuinvereniging Pinkeltje zorgt er voor dat Wapenveld een eigen speeltuin heeft waar kinderen naar hartelust plezier kunnen maken en kunnen spelen.

De vereniging zorgt er voor dat de speeltuin onderhouden wordt. De speeltoestellen en de speeltuin voldoen aan alle veiligheidseisen.

Over de Vereniging

De vereniging is opgericht op 1 februari 1970.

Het doel van de vereniging is om de jeugd de mogelijkheid te geven zich in allerlei opzichten te uiten zodat ze zich fysiek en sociaal goed kunnen ontwikkelen.

Onder jeugd wordt in deze vereniging bij wijze van spreken niet alleen de jeugd onder 12 jaar verstaan, maar ook de oudere jeugd, bij wijze van spreken tot 100 jaar. We willen voor deze doelgroep diverse activiteiten organiseren.

Verder is het de bedoeling dat de jeugd langzamerhand toe groeit naar een functie als spelleid(st)er of eventueel een functie in het bestuur. Door middel van het organiseren van verschillende activiteiten willen we de betrokkenheid van onze leden bij de speeltuin vergroten. De eventuele opbrengst van de activiteiten komen ten goede aan de speeltuin.

Ons ledenaantal bestaat momenteel uit ongeveer 200 leden en donateurs. Het aantal is nog steeds groeiende.

Accomodatie

Onze accomodatie is ongeveer 3000 vierkante meter groot. Onze speeltuin beschikt over een clubgebouw waar binnenactiviteiten gehouden kunnen worden.

De speeltuin wordt gerund door het bestuur en door vele vrijwilligers.

Interim dagelijks Bestuur : (vanaf 10 juli 2017)

Voorzitter :
Peter Abrahams
e-mail :
voorzitterpinkeltje@outlook.com

Secretaris en vice voorzitter :
Peter Wolf
e-mail :
secretarispinkeltje@outlook.com

Penningmeester :
Johanna Ter Velde
e-mail:
penningmeesterpinkeltje@outlook.com

Extra functie (zonder bestuursbevoegdheid)

Adviseur van Speeltuin Pinkeltje :
vacant